Tag: gypsum

Thi công tôn tạo, khôi phục đình chùa | Thiết kế kiến trúc chùa triển

88 Views0 Comments

Thi công tôn tạo, khôi phục đình chùa | Thiết kế kiến trúc chùa triển Thi công tôn tạo, khôi phục đình chùa | Thiết kế kiến trúc chùa triển Chuyên đắp phù điêu cho Toà Lâu Đài - Biệt thự Thiết kế thi công lắp đặt p...

Đắp phù điêu chim thiên nga

111 Views0 Comments

Đắp phù điêu chim thiên nga, dat vang cho phu dieu Đắp phù điêu chim thiên nga, dat vang cho phu dieu. Chuyên đắp phù điêu cho Toà Lâu Đài - Biệt thự Thiết kế thi công lắp đặt phù điêu, vẽ tranh tường, tượng điêu ...