Tag: Rendering Sand And Cement

Dát vàng, giả đồng cho chậu cây tiền tỷ | Cách làm chất liệu giả đồng

55 Views0 Comments

Dát vàng, giả đồng cho chậu cây tiền tỷ | Cách làm chất liệu giả đồng Dát vàng, giả đồng cho chậu cây tiền tỷ | Cách làm chất liệu giả đồng Chuyên đắp phù điêu cho Toà Lâu Đài - Biệt thự Thiết kế thi công lắp đặt p...

Cách đắp tứ quý tùng trúc cúc mai, đắp cây tùng

38 Views0 Comments

Cách đắp tứ quý tùng trúc cúc mai, đắp cây tùng. How to beautify cement walls | Cách đắp tứ quý tùng trúc cúc mai, đắp cây tùng. hướng dẫn cách chi tiết đắp cây tùng theo tích tùng hạc diên niên và tích tứ quân tử m...